Nam thần, lượn đi mà – Chương 48

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy

CHƯƠNG 48

Rốt cục anh có làm ‘được’ không?

Continue reading

Advertisements