Thu Phong tái khởi thì – Hai

Thu Phong tái khởi thì

Tác giả: Tiểu Hòa

Biên dịch : QT

Biên tập: Sa Thủy

Thương mến tặng Vân Vân.

Hai

Continue reading

Advertisements

Thu Phong tái khởi thì – Nhất

THU PHONG TÁI KHỞI THÌ

Tác giả: Tiểu Hòa

Biên dịch: QT

Biên tập: Sa Thủy

Trợ giúp: lingsan

Ừ, mình đã quay trở về. Một mình. Và cũng không có gì vinh quang cùng thật nhiều mong đợi. Lại bắt đầu chuyến hành trình dài, thật dài …

Nhất.

Continue reading

Thu Phong tái khởi thì – Chương mở đầu

THU PHONG TÁI KHỞI THÌ

* GIÓ THU LẠI NỔI*

“Bắc Kinh cố sự” tục thiên ( phần kế tiếp).

Tác giả: Tiểu Hòa

Biên dịch : QT/CT

Biên tập: Sa Thủy

Đôi khi nhòm ngó: lingsan XD.

* Dành tặng Vân Vân, Salyu, và những người yêu mến Beijing Story cùng Tiểu Hòa*

PS1: Mình làm câu chuyện này, vì tình yêu sâu đậm với Câu chuyện Bắc Kinh, đã đi theo mình suốt những năm tháng tuổi 20 …

PS2: đây là câu chuyện tiếp theo của Bắc Kinh cố sự – Câu chuyện Bắc Kinh. Tương truyền rằng, cũng là do tác giả bí ẩn Tiểu Hòa viết tiếp. Chính nó làm mình vẫn nuôi trong lòng một tia hy vọng, rằng, Lam Vũ vẫn còn, ở một nơi nào đó …

Chương mở đầu Continue reading