Tiễn đi năm cũ, người thì sao?

Tự nhiên thấy ấm dần lên một chút, đào chầm chậm cũng bắt đầu xuất hiện dần trên phố. Loáng thoáng vài sắc hồng, chưa bao giờ, đào ít như năm nay.

Mà cũng chưa bao giờ, lại muốn thấy sắc đào đỏ rực trên đường, trên phố như năm nay.

Hà Đồ, Hà Đồ ơi, vì sao bài nào cũng làm đau lòng người như thế?

Nghe xong, chợt thoáng nghĩ đến chuyện người cũ, tình cũ, chuyện cũ, còn đâu? Cảm giác bị nhân gian quên lãng, người đời đi qua, còn gì đáp ứng?

Ba mươi năm nữa, sẽ thế nào?
Ai sẽ ở cạnh ai, ai sẽ đáp ứng cho ai?

Continue reading

Advertisements