Blue bị ăn cắp

Chưa bao giờ tôi cảm thấy đau lòng, phẫn nộ đến như thế này.

Mình lại là 1 nạn nhân của chuyện ăn cắp bản edit ở trên mạng.

Có những kẻ bản thân dám nói rằng mình làm lại từ đầu, nhưng thực tế là đi ăn cắp trắng trợn thành quả công sức của người khác, đem về chỉnh sửa lại vài từ rồi tự xem rằng đó là của mình. Buồn cười thật.

Làm từ đầu hay ăn cắp từ đầu?

Tôi vốn nghĩ việc edit trùng 1 tác phẩm là chuyện hết sức bình thường. Ai cũng có quyền yêu thích cá nhân và tự làm 1 đứa con của riêng mình. Anh làm của anh, tôi làm của tôi.

Thế mà có những kẻ kém cỏi đến nỗi ngay cả việc cơ bản nhất là ngồi tự edit từ QT cũng không làm được. Đạo bản edit của người khác, copy lại không thiếu 1 câu 1 chữ, sau đó chỉnh sửa để trở thành của mình. Nhục nhã thật.

Không biết có những kẻ ăn cắp đó có còn biết thế nào là lòng tự trọng không? Bản thân không được dạy rằng ăn cắp là xấu mà cứ nghĩ rằng hành vi đê tiện đó là đúng đắn hay sao?

Đừng nói rằng đây là mạng ảo, những thứ đã đem share trên internet thì có thể mặt dày mà lấy cắp, rồi tự cao rằng bản thân tự làm ra. Làm người, nên sống có mặt mũi 1 chút, đừng để người khác phải khinh thường.

Advertisements