Ngày đã đi quá nửa …

 

 

Giấc ngủ hai tiếng mà ngỡ như cả cuộc đời đã trôi qua.

Giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi vã ra , kêu lên một tiếng kinh hoàng và lao mình dậy.

Là ác mộng.

Nhưng mơ trong tôi quá thực.

Đã mơ thấy một-quá-khứ hiện tại đan xen khác.

Quả nhiên quá khứ vẫn là thứ không nên lục lại. Hoặc có lục lại thì có lẽ nên biết chọn khi nào để lục.

Tôi trong mơ hình như còn chưa kịp khóc.

Chơi dao thì đứt tay. Tôi vẫn thường như thế, lấy sinh mạng mình ra đặt cược và chơi với những con dao. Rất sắc. Giờ đang chảy máu.

Ngày đã đi quá nửa.

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s