Nam thần, lượn đi mà – Chương 55

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy

CHƯƠNG 55

…Em à, em ‘lợi hại’ như vậy ba má em biết không?…

Continue reading

Advertisements